• toll-free: 888-763-72-74
  • local: 360-862-9100
  • fax: 360-862-8604
 

USB Tape Drives

thumbnail_usb.jpg
 
HP Q1580A
HP StorageWorks Q1580A 80/160GB DAT 160 U...

$1,250.00   $395.00

   
Q1580139232072052fd20d04372d.jpg
HP StorageWorks Q1580A 80/160GB DAT 160 U...

$625.00

   
Q1580.jpg
HP StorageWorks Q1580A 80/160GB DAT 160 U...

$525.00

 
 
Q1580139232075752fd20f59e24b.jpg
HP StorageWorks Q1580A 80/160GB DAT 160 U...

$1,250.00   $325.00

   
thumbnail_Q1580A.jpg
HP StorageWorks Q1580A 80/160GB DAT 160 U...

$745.00

   
thumbnail_Q1580A_clone__clone_.jpg
HP StorageWorks Q1580A 80/160GB DAT 160 U...

$625.00

 
 
thumbnail_Q1580A.jpg
HP StorageWorks Q1580A 80/160GB DAT 160 U...

$545.00

   
thumbnail_Q1580A.jpg
HP StorageWorks Q1580A 80/160GB DAT 160 U...

$745.00

   
thumbnail_Q1580A_clone__clone_.jpg
HP StorageWorks Q1580A 80/160GB DAT 160 U...

$375.00

 
 
thumbnail_Q1580A.jpg
HP StorageWorks Q1580A 80/160GB DAT 160 U...

$725.00

   
thumbnail_Q1580A.jpg
HP StorageWorks Q1580A 80/160GB DAT 160 U...

$745.00

   
thumbnail_Q1580A.jpg
HP StorageWorks Q1580A 80/160GB DAT 160 U...

$575.00

 
 
thumbnail_Q1580A.jpg
HP StorageWorks Q1580A 80/160GB DAT 160 U...

$595.00

   
thumbnail_Q1580A.jpg
HP StorageWorks Q1580A 80/160GB DAT 160 U...

$675.00

   
thumbnail_tn_sdx-d400c118497133846a13a4ad1ee9.jpg
AITE90UL AIT1 35/91GB EXTERNAL USB2/FIREWI...

$275.00

 
 
EB636A.jpg
H/P EB636A 80/160GB EXTERNAL USB TAPE DRIV...

$475.00

   
DW026A139230642952fce8fd9bb21.jpg
H/P EB636A 80/160GB EXTERNAL USB TAPE DRIV...

$545.00

   
EB636A_clone_.jpg
H/P EB636A 80/160GB EXTERNAL USB TAPE DRIV...

$725.00

 
 
EB636A_clone__clone_.jpg
H/P EB636A 80/160GB EXTERNAL USB TAPE DRIV...

$675.00

   
EB636A_clone__clone__clone_.jpg
H/P EB636A 80/160GB EXTERNAL USB TAPE DRIV...

$595.00

   
thumbnail_363942-001.jpg
HP 363942-001 DAT160 80/160GB USB INTERNAL...

$545.00

 
 
thumbnail_HPDAT24INT118903024546df2965d3cab.jpg
HP 393487-001 DW022A DDS4 storageworks DAT...

$125.00

   
thumbnail_393491-001.jpg
HP 393491-001 36/72 DAT72 USB EXTERNAL TAP...

$275.00

   
thumbnail_HP DAT 72 USB.jpg
HP 393492-001 DAT72 36/72GB USB 2.0 P/N - ...

$275.00

 
 
Caricando...